Ό Sensei & Ίδρυμα Aikikai

Ίδρυμα Aikikai

AikikaiΗ κεντρική οργάνωση για την ανάπτυξη και διάδοση της τέχνης του Aikido είναι το ίδρυμα Aikikai  με έδρα το Aikikai Hombu Dojo στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Ο σκοπός του ιδρύματος είναι η διατήρηση και η  εξάπλωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της τέχνης που δημιούργησε ο Morihei Ueshiba. Η κεφαλή του ιδρύματος  είναι ο Doshu που στα Ιαπωνικά σημαίνει “αυτός που δείχνει το δρόμο” και αποτελεί την υψηλότερη θέση στην ιεραρχία της τέχνης. 

Ιδρύθηκε από τον Morihei Ueshiba στο Τόκιο της Ιαπωνίας το 1931 και αναγνωρίστηκε επίσημα από την Ιαπωνική κυβέρνηση το 1940. Κάτω από τις οδηγίες του ένας μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων μαθητών εργάστηκε για την ανάπτυξη,  τον εμπλουτισμό και τη διάδοση της τέχνης του Aikido  του σε παγκόσμια κλίμακα. Μετά το θάνατο του Ιδρυτή Morihei Ueshiba, ο γιος του, Kisshomaru Ueshiba ανέλαβε σαν Aikido Doshu, και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα ο εγγονός του ιδρυτή, Moriteru Ueshiba που διαδέχθηκε τον πατέρα του σαν Aikido Doshu.

Μέχρι σήμερα  η τέχνη του Aikido έχει εξαπλωθεί σε 130 χώρες. Το Hellenic Aikido Aikikai είναι επίσημα  αναγνωρισμένη οργάνωση από το Aikikai Hombu Dojo και ο Sensei Γ. Κολιόπουλος είναι ο άνθρωπος που έθεσε το Ελληνικό Αικίντο απευθείας υπό τις οδηγίες του Doshu Moriteru Ueshiba φέρνοντας κάθε χρόνο στην Ελλάδα εκπαιδευτές του Hombu Dojo από το 2006.