Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οικογενειακή συνδρομή – 50%

Aikido για όλη την οικογένεια

Είναι η μοναδική πολεμική τέχνη, στην οποία γονείς και παιδιά  μπορούν να ασκούνται μαζί στην αυτοάμυνα καθώς δεν υπάρχουν αγώνες και πίεση για πρωταθλητισμό.Το Αικίντο μαθαίνει σε όλους να  αντιμετώπιζουν τις δυσκολίες και να επίλυουν τις διαφορές του χωρίς συγκρούσεις. Ταυτόχρονα όμως εάν και εφόσον είναι αναγκαίο, οι ασκούμενοι μπορούν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους με τη χρήση των τεχνικών αυτοάμυνας.

Οικογενειακή συνδρομή – 50% για κάθε επιπλέον μέλος

Η άσκηση είναι απαραίτητη σε ενήλικες και παιδιά. Η οικογενειακή συνδρομή στο Kodokan καλύπτει τα μέλη της οικογένειας κάθε ηλικίας. Μετά την πρώτη εγγραφή, για κάθε επιπλέον μέλος οικογένειας σε όλα τα τμήματα, παιδιών και ενηλίκων, η συνδρομή μειώνεται στο μισό.

Οικογενειακά οφέλη

Η ταυτόχρονη ενασχόληση γονέων και παιδιών με την τέχνη του Αικίντο  πέρα από τα ατομικά οφέλη, σωματικά και ψυχολογικά, συνεισφέρει στην επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση μαθαίνοντας αυτοάμυνα μαζί με τα παιδιά τους.

Χωρίς βία και ανταγωνισμό

Η απουσία των αγώνων διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για άσκηση. Ο σεβασμός, η συνεργασία και η συνεχής προσπάθεια είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παράδοσης των πολεμιστών σαμουράι από την οποία γεννήθηκε η τέχνη του Αικίντο, ενώ ταυτόχρονα οι ασκούμενοι έρχονται σε επαφή με την πλούσια ιαπωνική παράδοση και τα στοιχεία του πολιτισμού της.

Ιδανική άσκηση και αυτοάμυνα

Οι διατάσεις, οι αερόβιες και οι ισομετρικές ασκήσεις που περιέχει το Αικίντο, είναι ιδανικές για μικρούς και μεγάλους. Οι τεχνικές αυτοάμυνας περιλαμβάνουν ρίψεις και ακινητοποιήσεις καθώς και την χρήση των παραδοσιακών όπλων (ξύλινο σπαθί και κοντάρι).

Top