ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Τμήματα Αρχαρίων (5 – 14 ετών)

Η φοίτηση είναι έως 2 φορές την εβδομάδα.

Τετάρτη – Παρασκευή  18:00 – 18:45

 

Τμήματα προχωρημένων (7 – 14 ετών)

Η φοίτηση είναι έως 2 φορές την εβδομάδα.

Τετάρτη – Παρασκευή  19:00 – 19:45