Παιδικό Τμήμα Πληροφορίες – Εγγραφές

Παιδικά τμήματα Aikido

Στη σχολή λειτουργούν τμήματα για παιδιά, αρχαρίων και προχωρημένων. Η διάρκεια της περιόδου των παιδικών μαθημάτων εκτείνεται σε διάστημα 10 μηνών από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου. Το σύστημα διδασκαλίας είναι κυκλικό και η ένταξη των νέων μαθητών στα τμήματα γίνεται όλο το χρόνο χωρίς θέματα προσαρμογής.

Τμήματα Αρχαρίων (5 – 10 ετών)

Η φοίτηση είναι έως 2 φορές την εβδομάδα. Τα παιδιά προετοιμάζονται για τον βαθμό της μισής κίτρινης και κίτρινης ζώνης.

Τμήματα προχωρημένων (7 – 14 ετών)

Τμήμα προχωρημένων μαθητών. Η φοίτηση είναι έως 2 φορές την εβδομάδα. Απαιτούμενο για τη συμμετοχή στο τμήμα είναι η ηλικία ( το ελάχιστο 7 ετών ) και να κατέχει το παιδί τη μισή κίτρινη ζώνη.

Δοκιμαστικά μαθήματα – εθιμοτυπία

Προσφέρονται 2 Δοκιμαστικά μαθήματα για νέους μαθητές . Το μόνο που θα χρειαστεί το παιδί είναι μακρυά φόρμα και ένα ζευγάρι υποδήματα εσωτερικού χώρου (π.χ. Σαγιονάρες). Δεν χρειάζεται ραντεβού, το παιδί μπορεί να δοκιμάσει σε οποιοδήποτε μάθημα αρχαρίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. Το αικίντο είναι παραδοσιακή πολεμική τέχνη και όλα τα μέλη οφείλουν να σέβονται την εθιμοτυπία εντός του χώρου της σχολής.

Οικογενειακή Συνδρομή

Η συνδρομή για το  σύλλογο είναι δεκάμηνη και καταβάλλεται σε 10 μηνιαίες δόσεις. Στη σχολή ισχύει η οικογενειακή συνδρομή. Μετά την πρώτη εγγραφή, για κάθε επιπλέον μέλος οικογένειας σε όλα τα τμήματα, παιδιών και ενηλίκων, η συνδρομή μειώνεται στο μισό.