Η ημερομηνίες για τα ειδικά μαθήματα ανακοινώνονται στην έναρξη κάθε τριμήνου.

Ειδικό μάθημα Παρασκευής

Αυτοάμυνα για γυναίκες – Sensei Ευάγγελος Γρηγοράκης 3rd Dan Aikikai

Αυτοάμυνα για γυναίκες - Kodokan AikidoΤμήμα αυτοάμυνας γυναικών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 Παρασκευές κάθε μήνα. Περισσότερα

Ειδικά μαθήματα

Sensei Γιώργος Κολιόπουλος 6th Dan Aikikai

Μαθήματα στο Kodokan με τον Chief instructor του Hellenic Aikido Aikikai, Sensei Γιώργο Κολιόπουλο 6th Dan. Τα μαθήματα θα κανονίζονται πριν ή μετά από τα ταξίδια του δασκάλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Sensei Θανάσης Καπαρός 6th Dan Kodokan Judo

Μαθήματα παραδοσιακού Judo στο Kodokan με έναν εκ των παλαιότερων και κορυφαίων δασκάλων στην Ελλάδα. Ο Δάσκαλος εμβαθύνει σε τεχνικές ρίψεων καθώς και τεχνικές εδάφους και καθηλώσεων.

Sensei Ευάγγελος Γρηγοράκης 3rd Dan Aikikai – Αdvanced self defense Aikido techniques

Στον συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων εξετάζεται η εφαρμογή τεχνικών από επιθέσεις εκτός της ύλης των εξετάσεων. Συνδυασμένες επιθέσεις, γροθιές, λακτίσματα κάθε είδους κλπ. Απευθύνεται σε μαθητές τουλάχιστον επιπέδου εβδόμου Kyu.

Επισκέψεις σε άλλες σχολές

Επίσκεψη του δασκάλου και των μαθητών του Kodokan σε διάφορα dojos για κοινή προπόνηση.