Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εξετάσεις & Βαθμοί

Εξετάσεις & Βαθμοί

“Στο Aikido δεν υπάρχουν αγώνες. Ο Δρόμος του Πολεμιστή είναι να αποκαθιστά την αρμονία”.- Morihei Ueshiba

Οι εξετάσεις στο Aikido όπως και σε  άλλες ιαπωνικές πολεμικές τέχνες υιοθετούν το σύστημα Kyu-Dan.
Σε αντίθεση με άλλες ανταγωνιστικές πολεμικές τέχνες οι εξετάσεις για βαθμούς στο Αϊκίντο δεν είναι υποχρεωτικές. Παρ ‘όλα αυτά, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εκφράσει κάποιος τις δεξιότητές του και την τεχνική του δεινότητα, επισημοποιώντας την εκπαιδευτική εμπειρία και την πρόοδό του στην τέχνη.

Οι βαθμοί Dan και Kyu στο Kodokan είναι έγκυροι και διεθνώς ανγνωρισμένοι  από το Aikikai Hombu Dojo, Tokyo, Japan μέσω του Hellenic Aikido Aikikai. Τα διπλώματα Dan εκδίδονται στην Ιαπωνία και απονέμονται στα διεθνή σεμινάρια που διοργανώνει το Hellenic Aikido Aikikai. Οι εξετάσεις Dan του Hellenic Aikido Aikikai διεξάγονται από τον Κο Κολιόπουλο και τα διπλώματα Dan είναι υπογεγραμμένα από τον Doshu  Moriteru Ueshiba.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Kyu και Dan ορίζονται από το Hellenic Aikido Aikikai. Επικεφαλής της εξεταστικής επιτροπής είναι ο Sensei George Koliopoulos. Για τη συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων, όπως αναφέρεται στον οδηγό όπου ορίζεται η σχετική ύλη. Την τελική έγκριση για τη συμμετοχή των μαθητών δίνει ο δάσκαλος ανάλογα με το πνεύμα, την προσπάθεια, τη συμπεριφορά και το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης που απαιτείται για κάθε βαθμίδα.

Να σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται κάποιος να βιάζεται να εξεταστεί. Πρέπει να ληφθεί υπ οψη ότι τα test requirements αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για κάθε βαθμίδα. Ανάλογα την περίπτωση του κάθε ασκούμενου ( ηλικία, φυσική κατάσταση, χρονικοί και σωματικοί περιορισμοί ) υπάρχουν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για βαθμούς Kyu για τα μέλη διεξάγονται κυρίως στο χώρο του Kodokan. Οι αντίστοιχες για βαθμούς Dan διεξάγονται στα διεθνή σεμινάρια που οργανώνει το Hellenic Aikido Aikikai. 

Top